Survery for Group Events – Bratabandh and Bel Bivah

ANMN has received requests from families to organize group ceremonies like Bratabandha and Bel Bibaha for Newari girls. We are now reaching out to gauge community interest. If enough participants express interest, ANMN will consider organizing these events. Please submit the survey form if your children would like to participate.

ए एन एम एन ले सामुहिक ब्रतबन्ध, बेल बिवाह जस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिदियोस् भनेर केही परिवारहरुबाटअनौपचारिक अनुरोध प्राप्त भएको हुँदा समग्र मिनीसोटा बासी नेपाली समुदायको इच्छा र आवश्यक्ता बुझ्न हामी यो सर्वेक्षण गर्दैछौँ। यदि तपाँईको परिवारमा ब्रतवन्ध तथा बेलबिवाह संस्कार योग्य बाबु-नानीहरु छन् र सामुहिक कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यो फाराम भर्नूहोला। उल्लेख्य संख्यामा ईच्छुकहरु हुनुहुन्छ भने हाम्रो संस्थाले यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न पहल लिन सक्नेछ।

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Parent's Name
Which program do you want to participate in?
Please indicate your preferred time for the program.
Selected Value: 0